Skip to content

Bøger

det store

Det store i det små - om at finde rav og andre kostbare perler

Thomas Kristensen (f. 1948) er opvokset i den lille landsby Hemmet ikke langt fra Ringkøbing Fjord. Han er oprindeligt uddannet købmand og har i mange år arbejdet som sognepræst i henholdsvis Herning, Nørre Snede samt Hvide Sande.

I dag bor han i Hvide Sande. I en snes år har Thomas Kristensen været passioneret ravsamler. I denne bog tager han læseren med på sin rute til sine yndlingssteder i barndommens område ved Ringkøbing Fjord og Skjern Enge. Steder som det måske vil være nyt for mange, at der kan findes rav, da de fleste formodentlig forbinder rav med havet.

Thomas Kristensen deler både sin rute, sine metoder og ikke mindst sin glæde ved ravjagten. Rav- territorier er nemlig ikke udtømmelige kilder som for eksempel guldminer, men genopfyldelige lagre af gyldne skatte, som kan komme næste ”jæger” til gode.

Ravjagten giver forfatteren en spænding og en fryd, som man ikke kan lade være med at blive smittet af, når man læser de medrivende beskrivelser af eftersøgningen i rørskovens gemmer og glæden ved at spotte et gyldent glimt i dyndet.

Søgen efter rav en hel dag på vandring i naturen i den bidende blæst er godt for både krop og sjæl. Således lader Thomas Kristensen sine tanker og forundringer flyve frit på turen. Alene, langs fjorden er der plads til betragtninger. Tanker om barndommens landskab, udviklingen i dag, vandkants – eller med forfatterens egne ord ”Ravkantsdanmark” deles med læseren.

Den nu pensionerede præst tænker livet og troen sammen, hvorfor områdets og barndommens kirker får en tanke med på vejen. Forfatteren ser desuden en lighed mellem ravets honninggyldne perler og biblens omtale af den kostbareste perle af alle. Han filosoferer levende over sammenhængen mellem disse naturens ravgule perler og kristendommens åndelige kostbarhed. Som forfatteren skriver: Når jeg ser rav glimte som perler i strandkanten, så kan det få mig til at tænke på den kostbareste perle af alle. Skønhed kan give tanker om hellighed. Naturen har sit eget sprog, som hilser os fra alt det smukkes Skaber. Ja, hilser os fra alle gode gavers Giver. Og især rav taler til mig på dette sprog.

 
Bogen er en hardback på 160 sider og koster 198,- plus porto.
da grosse

Das grosse im Kleinen erkennen - wie man Bernstein und andere kostbare Perlen findet

Thomas Kristensen (geboren 1948) wuchs in dem kleinen Dorf Hemmet nicht weit vom Ringkøbing Fjord auf. Ursprünglich ist er ausgebildeter Kaufmann und hat viele Jahre als Pfarrer in Herning, Nørre Snede und Hvide Sande gearbeitet. Heute wohnt er in Hvide Sande.

Seit einem Dutzend Jahren ist Thomas Kristensen leidenschaftlicher Bernsteinsammler. In diesem Buch nimmt er den Leser mit auf seinem Weg zu seinen Lieblingsplätzen in die Gegend der Kindheit beim Ringkøbing Fjord und Skjern Enge (Red.: Wiese). Orte, an denen viele nicht erwarten würden Bernstein zu finden, da die meisten wahrscheinlich Bernstein mit dem Meer verbinden.

Thomas Kristensen teilt sowohl seine Route, seine Methoden und vor allem seine Freude an der Bernsteinjagd mit dem Leser. Bernsteinfundorte sind nämlich nicht erschöpfbare Quellen wie zum Beispiel Goldminen, sondern wiederauffüllbare Bestände an goldenen Schätzen, die dem nächsten "Jäger" zu Gute kommen können.

Die Bernsteinjagd gibt dem Autor eine Spannung und eine Freude, deren Ansteckungskraft man sich nicht entziehen kann, wenn man die mitreißenden Beschreibungen der Suche in den Verstecken des Röhrichts und die Freude ein goldenes Glitzern im Schlamm zu entdecken, liest.

Einen ganzen Tag nach Bernstein zu suchen, während man im beißenden Wind durch die Natur wandert, ist gut für Körper und Seele. So lässt Thomas Kristensen seinen Gedanken und seinem Staunen auf der Tour freien Lauf. Alleine, am Fjord entlang, gibt es Zeit zum Nachdenken. Gedanken über die Landschaft der Kindheit, die heutige Entwicklung, Dänemark an der Wasserkante - oder mit den Worten des Autors, "Ravkantsdanmark" (Dänemark an der Bernsteinkante) werden mit dem Leser geteilt.

 
Der jetzt pensionierte Pfarrer hat starke Wurzeln im christlichen Glauben, deshalb bekommen die Kirchen der Umgebung und der Kindheit einen Gedanken mit auf den Weg. Der Autor sieht außerdem eine Entsprechung zwischen den honiggoldenen Perlen des Bernsteins und der Erzählung der Bibel von der kostbarsten Perle von allen. Er philosophiert lebendig über die Verbindung zwischen den bernsteingelben Perlen der Natur und dem geistigen Schatz des Christentums. Wie der Autor schreibt:
 
"Wenn ich Bernsteine wie Perlen auf dem Strand funkeln sehe, dann denke ich an die wertvollste Perle von allen. Schönheit kann zu Gedanken über Heiligkeit inspirieren. Die Natur hat ihre eigene Sprache, die uns von dem Schöpfer aller Schönheit grüßt. Ja, sie grüßt uns vom Spender aller guten Gaben. Und besonders Bernstein spricht zu mir in dieser Sprache".
 
160 Seiten Inhalt, Hardcover. Das Buch kostet DKK 198,- + Versand
 
adfaerd

Adfærdspsykologi i markedsføringen - myten om den rationelle forbruger

Hvordan kan det være, at det føles bedre at vinde kampen om bronzemedaljen end at tabe i finalen? Hvorfor er det lettere at fravælge en stor oplevelse, der er gratis, frem for en mindre oplevelse, du har betalt penge for?

Hvad får os til at træffe visse valg og se bort fra andre?

Forbrugeradfærd handler om mennesker, hvis valg ofte er drevet af følelser og irrationelle faktorer. Faktorer, der påvirker deres adfærd i en bestemt retning, og som ikke altid er hensigtsmæssige.

Anvendelsen af adfærdspsykologi inden for markedsføring handler i høj grad om at få mennesker til at agere på bestemte måder. Men det handler i lige så høj grad om, hvordan du får mennesker til at handle i overensstemmelse med deres egne intentioner.

Ved at forstå din målgruppes psykologi, kan du kommunikere til dem på måder, der gør det lettere for dem at leve op til det, som de egentlig gerne vil. Når du forstår baggrunden for forbrugernes adfærd, kan du påvirke dem til at handle, som du gerne vil.

Det handler denne bog om.

182 sider, paperback. Bogen koster 395,- kroner + porto.

Den findes også som E-bog til 248,- den kan du købe her.

france

France & Søn - British Pioneer of Danish furniture

To most people it is an unknown paradox that the man who kick-started the export of Danish furniture in the 1950’s, as well as being the first to brand Danish design internationally, was an Englishman called C.W.F. France.

It was as a coincidence that France came to Denmark to help his friend Eric Daverkosen to manage the mattress manufacturer LAMA at Ørholm. After a short time Daverkosen sadly died and France was left to take over the company. However, as a British citizen he was interned by the Germans during the Second World War. In captivity he developed his ideas about creating light wooden chairs which could be manufactured on an industrial scale and economically transported in a ‘flat-pack’ form. At the same time the idea was to utilize the mattress production plant to produce mini-mattresses for use as seats and backs of chairs and sofas.

After five years of captivity he was finally able to realize his plan. In co-operation with the leading Danish designers at the time, such as Finn Juhl, Grethe Jalk, Ole Wanscher, and Hvidt & Mølgaard, he created a remarkable industrial enterprise at the factory in Hillerød. With 350 employees at its peak, at one point it was responsible for a large part of the total Danish furniture export.

This is the story of the furniture manufacturer France & Søn, which in a decisive way left its mark on an important period in Danish design history in which Danish furniture was in the limelight and, particularly in the United States, became known as ‘Danish Modern’. Not least, this is the story of the brilliant but at the same time fiery entrepreneur ‘Mister’, as he was known, and here told by his son, James France.

"Foreword by Sir Terence Conran".

Se video med spændende samtale med James France her.

140 pages, hardcover. Price DKK 379,- + postage. 

FinnJuhl

Finn Juhl & Onecollection

The pioneering furniture artist The Danish design writer Mike Rømer has written a unique new book, which focuses on both Finn Juhl's work as a furniture designer as well as the story behind his spectacular re-launch by furniture manufacturer Onecollection.

Mike Rømer has first-hands access to his subject, as he met and interviewed Finn Juhl in 1981. This first meeting led to a fascination with the person Finn Juhl, and his thoughts about aesthetic's place in the creative process. Finn Juhl's work as an architect, interior designer and exhibition designer is only dealt with sporadically in the book. Instead, Mike Rømer tells stories from his deep knowledge of the Danish furniture business and the Master himself, his life, his designs and its context. In this way, he communicates information about Finn Juhl, which will be new to most readers.

The book is also a journey through the Danish furniture industry in the 20th century, at a time when Juhl's demanding designs were rekindled by two men in the small Danish town Ringkøbing with at passion for design and quality: Ivan Hansen and Henrik Sørensen from the furniture manufacturer Onecollection, who are not easily scared by overwhelming challenges.Finn Juhl's artistically inspired furniture doesn't easily lend itself to industrial mass production due to the fine craftsmanship and detail, but as Mike Rømer says in the book:

"Onecollection is the most anarchistic furniture manufacturer I have ever met, which is probably why they managede to surmount the challenge".

Some of Finn Juhls best known and loved designs are the Pelican chair and the Poet sofa, which were both re-launched in 2000. Both received enthusiastic reviews, particularly from the international design media, many of whom thought the designs were new. However, they were designed in 1940 and 1941 respectively, and thus a good example that Finn Juhl was far ahead of his time.

176 pages, softcover with silver coating. Price DKK 350,- + postage.